oncolex logo
Utskriftsdato 18.9.2019

Symptomer ved eggstokk- og egglederkreft

Epitelial

Eggstokk-,eggleder- og bukhinnekreft er blitt kalt for the "hidden disease in abdomen" på grunn av få symptomer. Senere tids forskning har vist at majoriteten av epitelial eggstokkreft har vage og ikke spesifisert bekken.

Symptomer:

 • Ofte ukarakteristiske abdominalplager
 • Følelse av trykk og oppfylthet
 • Økt abdominalomfang
 • Endret avførings- eller vannlatingsmønster (diaré, obstipasjon, hyppig vannlatning)
 • Vekttap eller vektøkning
 • Appetittløshet
 • Allmennsymptomer
 • Kortpustethet
 • Vaginalblødning - av og til
 • Akutte smerter - kan oppstå ved torkvering eller ruptur/blødning
 • Paraneoplastiske fenomener

Borderline tumorer gir i 70 % av tilfellene minst ett av ovenstående symptomer, samt utspilt/spent abdomen. Kvinner med borderlinetumor har lengre varighet av ulike symptomer. Buksmerte/ubehag, tarmproblemer, vedvarende tretthet og vekttap er mindre hyppig.

Ikke-epitelial

De ikke-epiteliale tumorene karakteriseres ofte av hurtig vekst og ett eller flere av følgende symptomer: 

 • Bekkensmerter. Germinalcelletumorer vokser hurtig og forårsaker ofte bekkensmerter på grunn av kapseldistensjon, blødning, nekrose eller ruptur av tumor
 • Trykksymptomer fra blære eller tarm
 • Økende bukomfang hos en ung kvinne kan skyldes en slik tumor. Noen av disse tumorene produserer HCG og kan derfor mistenkes for å representere en graviditet
 • Blødningsuregelmessigheter. Granulosacelletumorer produserer ofte østrogen
 • Pubertas precox. Forekomst av granulosacelletumor må overveies
 • Virilisering. Sertoli-Leydigcelletumorer produserer ofte androgen
 • Bekkentumor hos en jente før menarchen vil oftest være en germinalcelletumor
 • Eggstokktumor hos en gravid kvinne kan være en ikke-epitelial tumor