Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved eggstokk- og egglederkreft

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes.

Stadieinndeling etter FIGO

Stadium I: Tumor begrenset til eggstokkene/egglederne.

 • Stadium Ia: Tumor begrenset til den ene eggstokken/egglederen, ingen tumorceller på overflaten eller in ascites
 • Stadium Ib: Tumor begrenses til begge eggstokkene/egglederne, ingen tumorceller på overflaten eller in ascites
 • Stadium Ic: Tumor på eggstokkens overflate og/eller kapselruptur og/eller tumorceller i ascites eller skyllevæske
  • Ic1: Iatrogen cysteruptur
  • Ic2: Cysteruptur før kirurgien eller tumorceller på overflaten
  • Ic3: Tumorceller i ascites eller bukskyllevæske

 

 Stadium II: Utbredelse begrenset til bekkenet eller primær bukhinnekreft

 • Stadium IIa: Tumorinnvekst/metastasering til livmor og/eller eggledere og/eller eggstokkene
 • Stadium IIb: Tumorinnvekst/metastasering til andre vev i det lille bekkenet
 • Stadium IIc: Tumor i stadium IIa–IIb samt tumor på eggstokkenes overflate og/eller kapselruptur og/eller tumorceller i ascites eller skyllevæske

 

Stadium III: Spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller spredning til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller para-aortalt) eller i lyskene

 • Stadium IIIa: Mikroskopisk tumorspredning til øvre del av bukhulen
 • Stadium IIIb: Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken
 • Stadium IIIc: Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken eller metastaser til para-aortale eller inguinale lymfeknuter  

Stadium IV: Fjernmetastaser og/eller pleuravæske med innhold av tumorceller. Metastaser i leverparenkymet

Adnexa uteri Stadium IV 

Egglederkreft

Stadieinndeling etter FIGO 

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Det skal tas røntgen thorax.

Stadium 0: Carsinoma in situ (begrenset til tubar mucosa)

 Stadium I: Tumor begrenset til egglederne

 • Stadium Ia: Tumor begrenset til en eggleder med utbredelse til submucosa og/eller muskularis, men ikke gjennomvekst av serosa, ikke ascites
 • Stadium Ib: Begrensninger som Ia, men affeksjon av begge eggledere
 • Stadium Ic: Tumor i en eller begge eggledere, men affeksjon av serosa eller positiv periotoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)

 

 Stadium II: Tumor i en eller begge eggledere med spredning innenfor bekkenet

 • Stadium IIa: Tumor i en eller begge eggledere med spredning til livmor og/eller eggstokker 
 • Stadium IIb: Tumor i en eller begge eggledere med spredning til andre bekkenorganer
 • Stadium IIc: Tumor stadium IIa eller IIb med positiv peritoneal cytologi (ascites eller bukskyllevann)

 

Stadium III: Spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller spredning til lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller para-aortalt) eller i lyskene

 • Stadium IIIa: Mikroskopisk tumorspredning til øvre del av bukhulen
 • Stadium IIIb: Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken
 • Stadium IIIc: Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken eller metastaser til para-aortale eller inguinale lymfeknuter

Stadium IV: Fjernmetastaser og/eller pleuravæske med innhold av tumorceller. Metastaser i leverparenkymet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020