Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for eggstokk- og egglederkreft

Eggstokkreft

Spredningsmønster ved epitelial eggstokkreft:

  • Intraperitoneralt
  • Lymfogent til lymfeknuter i bekkenet og langs aorta
  • Via blodbanen til lever og/eller lunger
  • Til pleura

Ved invasiv epitelial eggstokkreft ses ofte spredning intraperitonealt ved at tumorceller sprer seg med væsken i bukhulen, fester seg på bukhinnen og vokser som metastaser. Pasienten får vanligvis symptomer ved utbredt intraperitoneal sykdom.

Borderlinetumorer diagnostiseres vanligvis i stadium I (85 %), mens 5 % er i stadium II og 10 % i stadium III. Tumorene er vanligvis ensidige med 65 % i stadium Ia, 14 % i stadium Ib og 6 % i stadium Ic. Selv om et særtrekk ved borderlinetumorer er at de ikke vokser inn i kapselen, kan de altså gjøre dette og spre seg til eggstokkens overflate og derfra videre til bukhulen. Disse tumorene sprer seg ikke til lymfeknuter og fører ikke til metastaser utenfor bukhulen.

Egglederkreft

Ved kreft i eggleder skjer spredningen primært ved at kreftceller frigjøres fra tumor i egglederen, sprer seg med væsken i bukhulen, fester seg på bukhinnen og vokser som metastaser.

Primært peritonealt karsinom

Denne tumorformen utgår fra bukhinnens coelomepitel, og er således primært diffus i hele bukhulen. Ekstraperitoneal spredningsvei er som ved eggstokkreft.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020