Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til eggstokk- og egglederkreft

Selv om årsaksforhold forblir usikre har hypoteser relatert til uopphørlig eggløsning, overdreven gonadotropin sekresjon, retrograd (asbestos og talk), carcinogen transport, østrogen-/progesteron-ubalanse blitt foreslått som etiologisk forklaring til utvikling eggstokkreft. Familiær opphoping utgjør ca 10% av tilfellene mens resten tilhører spontan eggstokkreft. Adipøse kvinner har høyere frekvens av borderlinetumorer.

Fødsler og bruk av p-piller gir en viss beskyttelse mot epitelial eggstokkreft, sannsynligvis på grunn av redusert akkumulert antall eggløsninger. Bruk av p-piller i mer enn 5 år kan redusere risikoen for eggstokkreft med > 50 %. Ved lengre bruk reduseres risikoen ytterligere, sannsynligvis på grunn av ovulasjonshemningen. Tobakksrøyking reduserer kanskje også risikoen.

Risikofaktorer

  • Gjentatte eggløsninger med reparasjoner av overflateepitelet antas å ha betydning for epitelial eggstokkreft. Risikoen synes relatert til antall eggløsninger i løpet av kvinnens fertile liv.
  • I en norsk studie er det funnet mutasjoner i BRCA 1- eller BRCA 2-genene hos 6 % av pasientene med epitelial eggstokkreft. Mutasjoner i BRCA1-genet øker også risikoen for kreft i egglederne.
  • For dysgerminoner har genetiske forhold en viss betydning, da cirka 5 % opptrer hos fenotypiske kvinner med abnorme gonader, for eksempel 46XY (bilaterale strekgonader), 46X/46XY (unilateral strekgonade, contralateral testis) eller 46XY (testiculær feminization).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017