Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til eggstokk- og egglederkreft

Årsaken er ukjen i 85-90 % av tilfellene. Nedarvet mutasjon som gir økt risiko for kreft ses hos cirka 15 %.

Økt risiko

 • 0-paritet/lavparitet
 • Høy alder ved første graviditet
 • Tidlig menarche, sen menopause
 • Infertilitet
 • Røyking (for mucinøse karsinomer)
 • Mutasjoner i BRCA genene. Disse utgjør cirka 10 % av tilfellene mens resten tilhører spontan eggstokkreft. Mutasjoner i BRCA1-genet øker også risikoen for kreft i egglederne.Endometriosis (for klarcellete karsinomer)

Redusert risiko

 • Bruk av p-piller i mer enn 5 år kan redusere risikoen for eggstokkreft med > 50 %. Ved lengre bruk reduseres risikoen ytterligere, sannsynligvis på grunn av ovulasjonshemningen.
 • Sterilisering (tubeligering eller tubeekstirpasjon), hysterektomi
 • Amming
 • Høy paritet
 • Tidlig menopause

For dysgerminoner har genetiske forhold en viss betydning, da cirka 5 % opptrer hos fenotypiske kvinner med abnorme gonader, for eksempel 46XY (bilaterale strekgonader), 46X/46XY (unilateral strekgonade, contralateral testis) eller 46XY (testiculær feminization).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020