Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eggstokk- og egglederkreft

Adnex, illustration

Eggstokkreft omfatter flere tumortyper:

 • Epitelial eggstokkreft av type:
  • invasiv
  • borderline
  • primært peritonealt karsinom
 • Ikke-epitelial eggstokkreft utgår fra:
  • germinalceller (kimceller)
  • kjønnsstrenger (sex cord-tumorer)
  • stromaceller (tekomer/fibromer)

Kreft i eggleder er klinisk vanskelig å skille fra eggstokkreft. Symptomer, diagnostikk og behandling er som ved eggstokkreft. Det samme gjelder for primært peritonealt karsinom.

Kriterier for å stille diagnosen primært peritonealt karsinom:
 • Begge eggstokkene skal ha normal størrelse eller være forstørret av godartet prosess.
 • Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate.
 • Tumorceller skal være begrenset til eggstokkens overflate eller ha maksimalt 5 millimeters stromal invasjon.

Diagnosen kan ikke settes på pasienter som har fått cytostatika før operasjon.

Adnexa uteri er en fellesbetegnelse på eggstokk (ovarium), eggleder (tuba uterina) og de brede livmorbåndene (ligamenta lata uteri).

Forekomst

I Norge er eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, med 504 nye tilfeller i 2015. Forekomsten øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

 • Epitelial eggstokkreft utgjør 90 %.
 • Det forekommer cirka 45 tilfeller av ikke-epitelial eggstokkreft årlig.
 • Det forekommer cirka 50 tilfeller borderlinetumorer årlig.

Kreft i eggleder er en meget sjelden kreftform med cirka 10 nye tilfeller årlig. Dette utgjør 0,3–1 % av all gynekologisk kreft. Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen kan stilles. Median alder ved diagnosetidspunkt er 60 år.

Primært peritonealt karsinom er vanskelig å skille fra eggstokkreft. Det foreligger derfor ingen sikre data på hyppighet.

 

Aldersspesifikk forekomst av eggstokkreft, 2009–2013.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av eggstokkreft, 1954–2013.

Kilde: KreftregisteretProsedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017