Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eggstokk- og egglederkreft

Adnex, illustration

 • Eggstokkreft
  • Ondartet tumor som utgår fra overflaten i eggstokkene
 • Egglederkreft
  • Tumor utvikles i tuben (80 % i fibireenden) via ikke invasiv karsinom (Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma- (STIC) til tubekreft til karsinom
 • Bukhinnekreft
  • Primært peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et epitelialt serøst karsinom i eggstokken. Kkriterier som må oppfylles før diagnosen settes:
  • Begge eggstokker må ha normal størrelse eller være forstørret av godartet prosess.
  • Det må være mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate
  • Det må kun være tumorceller på overflaten til eggstokkene med maksimalt 5 millimeters stromal invasjon.
  • Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående kjemoterapi, ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter som har fått kjemoterapi.
 • Ikke epiteliale svulster (sjeldne)
 • Germinalceller (kimceller)
 • Kjønnsstrenger (sex cord-tumorer)
 • Sromaceller (tekomer/fibromer)

Symptomer, diagnostikk og behandling er det samme for disse kreftformene.

Forekomst

I Norge er eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, med 504 nye tilfeller i 2015. Forekomsten øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

 • Epitelial eggstokkreft utgjør 90 %.
 • Det forekommer cirka 45 tilfeller av ikke-epitelial eggstokkreft årlig.
 • Det forekommer cirka 50 tilfeller borderlinetumorer årlig.

Kreft i eggleder er en meget sjelden kreftform med cirka 10 nye tilfeller årlig. Dette utgjør 0,3–1 % av all gynekologisk kreft. Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen kan stilles. Median alder ved diagnosetidspunkt er 60 år.

Primært peritonealt karsinom er vanskelig å skille fra eggstokkreft. Det foreligger derfor ingen sikre data på hyppighet.

 

Aldersspesifikk forekomst av eggstokkreft, 2011–2015.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av eggstokkreft, 1956–2015.

Kilde: KreftregisteretProsedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017