Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Gynekologisk kreft

 /upload/ovarie tubae peritoneum/gynkreft.gifFagområdet gynekologisk kreft omfatter ondartede svulster utgått fra de kvinnelige genitalier:

 • ytre kjønnsorganer (vulva)
 • skjede (vagina)
 • livmor (uterus) 
 • adnex
  • eggstokk (ovarium)
  • eggleder (tuba uterina)
  • de brede livmorbånd (ligamenta lata uteri)
 • svulster utgått fra morkake (trofoblastsvulster)

Gynonkologi er et kompetanseområde innen gynekologi. Det har ikke selvstendig status som spesialitet eller subspesialitet i Norge, slik den har i mange andre land.

I Norge har behandling av kreft i ytre kjønnsorganer, skjede og livmorhals i mange år vært sentralisert til regionale kreftsentra. I de senere år har behandlingen av kreft utgått fra eggstokk og eggledere også blitt sentralisert. Dette er i tråd med en internasjonal utvikling. Det har blitt vist i flere uavhengige undersøkelser at behandling i spesialiserte sentre med stort pasientgrunnlag medfører bedre overlevelse.

Radiumhospitalet har nasjonalt ansvar for behandling av trofoblastsvulster, bekkeneksentrasjoner ved gynekologisk kreft, samt fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft. 

Helse Sør-Øst har bestemt at kirurgi ved eggstokkreft, egglederkreft og kreft i peritoneum skal sentraliseres til Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

Forekomst

I 2018 fikk 1747 kvinner gynekologisk kreft i Norge.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020