Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av føflekkreft

Formål med oppfølging

 • Diagnostisere residiv/metastaser mens tumorvolumet er lite og lettere kan behandles, gjerne kirurgisk
 • Formidle kunnskap om egenundersøkelser og gode solvaner
 • Gi pasienten trygghet
 • Vurdere øvrige hudlesjoner

Kontrollhyppighet og innhold

 • Føflekkreft in situ – én enkel kontroll for informasjon, arrinspeksjon, samt opplæring i egenkontroll og solvaner.
 • Føflekkreft med Breslow tykkelse < 1 mm – kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter kun ved behov.
 • Føflekkreft med Breslow tykkelse > 1 mm – kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter hver 6. måned i 2 år, og eventuelt videre ved behov. Dette avhenger av primærtumors tykkelse.
 • Føflekkreft stadium III (lymfeknutemetastaser) - kontroll hver 3. måned i 3 år og så hver 6. måned i ytterligere 2 år.

Anamnese

 • Vekttap
 • Smerte
 • Andre symptomer

Klinisk undersøkelse

 • Inspeksjon og palpasjon av operajonsarr
 • Palpasjon av alle lymfeknuteregioner
 • Inspeksjon av hudoverflate

Supplerende undersøkelser som kan være aktuelle

 • Røntgenundersøkelser gjøres avhengig av melanomets tykkelse, sykdomsstadium, som ledd i evaluering ved behandling og ved eventuell inklusjon i studier.
 • Ultralyd/CT/MR/PET
 • Blodprøvescreening
 • Ultralyd av regionale lymfeknuter hver 6. måned i 3 år anbefales hos pasienter med et malignt melanom med tykkelse >2mm.
 • CT er indisert i oppfølgingen etter lymfeknutedisseksjon og hos pasienter som inngår i kliniske studier.
 • PET/CT kan være nyttig før lymfeknutedisseksjon og før kirurgisk behandling av fjernmetastaser.

Slimhinne

Pasienten bør kontrolleres hver 2.–3. måned med naso-/sinoskopi det første året etter primærbehandling, hver 3.–4. måned det andre året. Deretter hvert halvår i minst 3 år, totalt 5 år.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018