Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av føflekkreft

Formål med oppfølging

 • Diagnostisere residiv/metastaser mens tumorvolumet er lite og lettere kan behandles, gjerne kirurgisk
 • Formidle kunnskap om egenundersøkelser og gode solvaner
 • Gi pasienten trygghet
 • Vurdere øvrige hudlesjoner

Kontrollhyppighet og innhold

Kontroll kan variere noe fra sykehus til sykehus, men alle kontrollopplegg er basert på Nasjonale Retningslinjer for Føflekkreft. På Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet vil plastikkirurger følge opp pasienter rett etter operasjon med lymfeknutemetastaser og deretter overlate kontroll til onkologer. Onkologer følger derfor opp alle med stadium III og IV etter følgende regime:

 • Føflekkreft in situ – én enkel kontroll for informasjon, arrinspeksjon, samt opplæring i egenkontroll og solvaner.
 • Føflekkreft med Breslow tykkelse < 1 – 4 mm - kontroll hver  6. måned i 5 år.
 • Føflekkreft med Breslow tykkelse > 2 mm med ulcerasjon eller > 4 mm uten ulcerasjon - kontroll hver 3. måned i 2 år, deretter hver 6. måned i 2 år, og eventuelt videre ved behov. Dette avhenger av primærtumors tykkelse.
 • Føflekkreft stadium III (lymfeknutemetastaser) - kontroll hver 3. måned i 2 år og så hver 6. måned i ytterligere 2 år.

Anamnese

 • Vekttap
 • Smerte
 • Andre symptomer

Klinisk undersøkelse

 • Inspeksjon og palpasjon av operajonsarr
 • Palpasjon av alle lymfeknuteregioner
 • Inspeksjon av hudoverflate

Supplerende undersøkelser som kan være aktuelle

 • Røntgenundersøkelser gjøres avhengig av melanomets tykkelse, sykdomsstadium, som ledd i evaluering ved behandling og ved eventuell inklusjon i studier.
 • Ultralyd/CT/MR/PET.
 • Blodprøvescreening.
 • Ultralyd av regionale lymfeknuter hver 3. måned i 2 år anbefales hos pasienter med et malignt melanom med tykkelse >4 mm, 2 mm med ulcerasjon mm.
 • CT fra hals til bekken er indisert i oppfølgingen av pasienter med lymfeknutemetastaser eller fjernmetastaser og hos pasienter som inngår i kliniske studier.
 • PET-CT/CT kan være nyttig før lymfeknutedisseksjon og før kirurgisk behandling av fjernmetastaser, eller som ledd i kontroll i stedet for CT.
 • MR av hodet børt tas ved melanom med spredning for å kartelegge evt. spredning eller ved symptomer fra hodet.

Slimhinne

Pasienten bør kontrolleres hver 2.–3. måned med naso-/sinoskopi det første året etter primærbehandling, hver 3.–4. måned det andre året. Deretter hvert halvår i minst 3 år, totalt 5 år.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020