Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av føflekkreft

Den dramatiske økningen i antall tilfeller av føflekkreft har ført til en økt bevissthet i befolkningen om sammenhengen mellom soling og føflekkreft. Personer med mistenkelige føflekker oppsøker lege tidligere i dag enn før.

Det skal alltid gjøres en grundig anamnese, adekvat klinisk undersøkelse og eventuelt dermatoskopi. Ved undersøkelse av suspekte hudlesjoner vil en systematisk tilnærming være nyttig.

Malign føflekk som er asymmetrisk, har ujevn kant og ujevn farge. Klikk for større bilde.

ABCDE-regelen kan være et godt hjelpemiddel:
 • A - Asymmetri
 • B - Begrensning
  • Disse føflekkene har ofte en ujevn (uskarp, uregelmessig) kant.
 • C - Culør
  • Fargen er ujevn og ofte med sorte partier.
 • D - Diameter
  • Føflekkene er ofte 6 millimeter eller større.
 • E - Elevasjon

Den endelige diagnosen baseres på histopatologiske undersøkelser av lesjonen. I de tilfeller der tumor er lokalisert i ansiktet hos eldre, svekkede individer eller ved mistanke om malignitetsutvikling i en liten del av en stor lesjon, kan det være aktuelt med en begrenset biopsi til histologisk diagnostikk.

Tangentielle biopsier frarådes fordi angivelse av tumortykkelse ad modum Breslow da ikke er mulig. Eksisjonsbiopsi av pigmenterte lesjoner, der utviklingen av malignt melanom ikke kan utelukkes, bør kunne utføres av allmennlege eller hudlege. Ved spesielt store lesjoner eller beliggenhet på kosmetisk utsatte steder, som i ansiktet, bør eksisjonen foretas av kirurg/plastikkirurg.

Sentinel node (vaktpostlymfeknute) er en diagnostisk og prognostisk prosedyre. Den er ikke dokumentert å bedre overlevelsen og brukes ikke rutinemessig i Norge. Norsk Melanomgruppe foreslår å implementere vaktpostprosedyre for cutane melanom lokalisert til underekstremiteter, i første omgang stadium 2a. For å redusere antall vaktpostprosedyrer er det foreslått at dette starter ved universitetssykehusene og at pasientene først screenes med cytologiske prøver og av radiolog med stor erfaring i ultralyd.

National Institute of Health deler medfødte føflekker inn etter størrelse:

 • små nevi < 1,5 cm
 • mellomstore nevi 1,5–20 cm
 • kjempenevi > 20 cm

Føflekker kan beskrives som atypiske basert på kliniske og/eller histologiske kriterier. En klinisk atypisk føflekk:

 • er minst 5 mm stor
 • er asymmetrisk
 • har uregelmessig, ofte diffus avgrensning og fargevariasjon

Det bør kun gjøres eksisjon av en atypisk føflekk dersom det foreligger mistanke om malignitet. Har pasienten en atypisk føflekk eller har et nært familiemedlem med føflekkreft skal han/hun henvises hudlege for informasjon, opplæring og oppfølging.

Ved mistanke om føflekkreft i slimhinner i hode-halsregionen skal kliniske undersøkelser suppleres med:

 • CT/MR skallebasis/jugulum
 • CT toraks
 • ultralyd lever
 • blodstatus

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018