Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av føflekkreft

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse av føflekkreft.

Kirurgi er foreløpig den eneste behandlingsmodaliteten som har kurasjon som mål. Annen behandling har primært symptomlindring og livsforlengelse som mål.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020