Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av føflekkreft

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse av føflekkreft.

Kirurgi er den eneste behandlingsmodaliteten som har kurasjon som mål. Pr. i dag finnes det ingen dokumentasjon for at andre behandlingsmodaliteter ved malignt melanom kan gi kurasjon, annen behandling har primært symptomlindring og livsforlengelse som mål.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019