Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av føflekkreft

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse av føflekkreft.

Kirurgi er den eneste behandlingsmodaliteten som har kurasjon som mål. Andre behandlingsmodaliteter er vanligvis av lindrende og sykdomsutsettende karakter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018