oncolex logo
Utskriftsdato (27.1.2021)

Behandling av føflekkreft

Tidlig diagnose og kirurgisk behandling er avgjørende for overlevelse av føflekkreft.

Kirurgi er foreløpig den eneste behandlingsmodaliteten som har kurasjon som mål. Annen behandling har primært symptomlindring og livsforlengelse som mål.