Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved lokoregionale residiv og fjernmetastaser av føflekkreft

Oppfølging

Alle pasienter kontrolleres første gang ved lokalsykehus eller ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet ofte 4–8 uker etter avsluttet behandling for vurdering av behandlingsresultat, bivirkninger og behov for annen behandling.

Pasientene følges opp med regelmessige kontroller etter dette.

Bivirkninger

Eventuelle bivirkninger kan være:

  • trøtthet
  • sårhet i huden
  • sårhet i svelg
  • diaré, avhengig av lokalisasjonen som bestråles
  • alopeci, strålenekrose eller blødning i strålebehandlet svulst ved strålebehandling av hjernen

Området som er bestrålt må beskyttes mot sol-eksponering de første par år etter behandling, fordi huden blir lett solbrent i denne perioden.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020