Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved lokoregionale residiv og fjernmetastaser av føflekkreft

Gjennomføring

Strålebehandlingen kan ofte gjennomføres poliklinisk med ukentlig legekontroll. Individuelle vurderinger kan gjøre at standardbehandling avvikes. Dette kan være:

 • allmenntilstand
 • blødningsfare
 • lesjonens beliggenhet

Standardbehandling:

 • 3 Gy x 10, eventuelt 4 Gy x 5.
 • 2,5 Gy opp til 50 Gy, postoperativt i kurativt øyemed.
 • Eventuelt 8 Gy x 1 mot skjelettmetastaser og 10 Gy x 1 mot hudmetastaser.

Total hjerne:

 • Dersom pasientens andre metastaser er under kontroll, kan man gi 3 Gy x 10 mot hele hjernen. Eventuelt 4 Gy x 5.

Stereotaktisk strålebehandling (ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet):

 • Hjernemetastaser: 18-25 Gy x 1 avhengig av tumors diameter. Ved store tumores eller med komplisert beliggenhet gis ofte 7 Gy x 3.
 • Lungemetastaser: 15 Gy x 3 ved perifert beliggende tumores 7 Gy x 8 eller 5 Gy x 10 ved tumores beliggende nær hilus/mediastinum.
 • Metastaser i lever, milt, binyrer: 3 fraksjoner à 10-15 Gy avhengig av størrelse og beliggenhet
 • Columna: 24 Gy x 1.

Mange pasienter har behov for dexametason/medrol under strålebehandling mot hjernen eller i påvente av strålebehandling og eventuelt en tid etter.

Strålebehandling kombinert med systemisk behandling

 • BRAF-hemmere: Pasienter som behandles med en BRAF-hemmer (Zelboraf®, Tafinlar®) må ta pause fra denne behandlingen cirka 5 dager før, under og cirka 5 dager etter strålebehandling for å unngå store bivirkninger, spesielt fra hud.
 • Immunterapi: Pasienter som får Ipilimumab® eller PD-1-hemmer kan få eventuell strålebehandling mellom 2 kurer.
 • Cytostatikabehandling: Pasienter som får DTIC eller annen kjemoterapi kan få eventuell strålebehandling mellom 2 kurer. Eller samtidig som de får Temodal® (temozolomid).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020