oncolex logo
Utskriftsdato (2.6.2020)

Medikamentell behandling av føflekkreft

Det har skjedd dramatiske endringer i medikamentell behandling av føflekkreft de siste 5 årene.