Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved føflekkreft

Oppfølging

Ved lyskedisseksjon:

  • Operasjonsdagen og 1. postoperative dagen  er det sengeleie (ikke do-lov). 2. postoperative dag kan pasienten sitte i rullestol og forsiktig gange gå på toalettet. Gradvis mobilisering til normal belastning etter en uke.
  • Lårlang "hvit" strømpe kontinuelig under innleggelsen på sykehuset og hver natt i 3 måneder. Lårlang "brun" strømpe hver dag i 6 måneder.

Ved aksilledisseksjon:

  • Operasjonsdagen er det sengeleie.
  • Mobiliseres fra og med 1. postoperative dag med fatle.

Dren med vakuum (aktivt) ligger  i 5–7 dager avhengig av hvor mye væske som kommer på derenet (redusert til 40–50 ml per døgn). Vakuumet fjernes og drenet ligger passivt. Når pasienten kommer hjem korter hjemmesykepleien drenet cirka en cm per døgn. Dette gjøres for å sikre at såret gror innenfra og ut.

Komplikasjoner

  • Postoperative seromer – disse tappes sterilt
  • Nervesmerter og dysfunksjoner – ofte forbigående
  • Kantnekrose og sårinfeksjoner – noe hyppigere ved lyskedisseksjon
  • Dyp venetrombose i leggen ved lyskedisseksjon

Lymfødem er en alvorlig og varig komplikasjon. Lymfødem etter aksilledisseksjon ses sjelden, men forekommer hos cirka 20 % av pasientene etter lyskeglandeltoalett.

Etter lyskeglandeltoalett anbefales det at pasienten ligger med hevet fotende de første tre månedene etter operasjon, og i samme periode bruker elastiske strømper dag og natt. De tre neste månedene kan det gjøres en gradvis avvikling i bruken av strømper. Etter aksilletoalett er det ikke nødvendig med rutinemessig bruk av elastisk strømpe.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon er viktig for å få pasienten inn i en hensiktsmessig rehabiliteringsprosess. Mange trenger ikke fysioterapi som behandling, men kun informasjon og funksjonsveiledning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020