Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved føflekkreft

Forberedelser

  • Hårfjerning i det aktuelle området.
  • Klyx kvelden før hvis det skal være sengeleie etter operasjonen.
  • Blodfortynnende medikament kvelden før.
  • Ved lyskedisseksjon skal lårlang sirkulasjonsstrømpe måles til.
  • Inngrepet gjøres i narkose.

Leie

  • Lyske: Pasienten legges i ryggleie. Benet på den affiserte siden legges i skredderstilling.
  • Aksille: Pasienten legges i ryggleie. Armen på den siden som skal opereres legges i vinkel (70–90 grader) ut fra kroppen.
  • Hals: Pasienten legges i ryggleie. Hodet vendes til siden, og en pute legges under nakken for å få god strekk på halsen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020