Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved føflekkreft

Generelt

Ved lymfeknutedisseksjon fjernes alt lymfeknuteholdig vev inklusivt fettvev i regionen. Begrenset disseksjon garanterer ikke adekvat eksisjon av positive knuter, og det skal derfor ikke gjøres en "node picking" operasjon. Adekvat disseksjon reduserer sjansen for residiv i dissikert lymfeknutestasjon. Slike residiv kan være svært vanskelige å behandle.

Ved ekstranodal vekst, betydelig tumoraffeksjon eller ved tumorsøl under operasjon bør stråleterapi vurderes for å hindre lokalt residiv.

Lymfeknutedisseksjon gjøres i lyske , aksille , hals og bekken. 

Indikasjoner

  • Føflekkreft med spredning til regionale lymfeknuter

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020