Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Foflekk ILP

Forberedelser

  • Vaskulær og nevrologisk status må vurderes nøye.
  • Ekstremitetsvolumet beregnes
  • Inngrepet gjennomføres i narkose
  • Ryggleie med god tilgang til ekstremitet som skal behandles

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020