Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Foflekk ILP

Utstyr/medikamenter

Utstyr

 • Hjerte-lungemaskin  som rullepumpe, oxygenator og oppvarmingssystem
 • Gammadetektor
 • Programvare for kontinuerlig monitorering av mulig lekkasje.
 • Kirurgisk brikke
 • Karinstrumenter
 • Vaskulære kanyler
 • Temperaturprober
 • Tourniquet
 • Varmeteppe

Medikamenter

Melfalan er et velegnet medikament ved ILP-behandling på grunn av kort halveringstid, lav endotelial toksistet, begrenset cellesyklus spesifitet og relativt linær doseresponsforhold for cytotoksistet. Optimal dosering:

 • 10 mg/l ekstremitetsvolum for overekstremitet
 • 13 mg/l ekstremitetsvolum for underekstremitet

Tumornekrosefaktor (TNF-a) brukes kun ved melanommetastaser med  tumorstørrelse > 2 cm i diameter. TNF fører til selektiv endotelial skade av tumorkar og sparer normale kar. Medikamentet er svært toksisk når det gis systemisk og kan lede til septisksjokk.

Dosering for både over- og underekstremitet:

 • 2–4 mg per perfusjon uansett ekstremitet.

Hypertermi

Hypertermi øker den tumortoksiske effekten av både melfalan og TNF.

Temperatur over 41°C leder til høy regional toksistet derfor brukes mild hypertermi med temperaturer mellom 38,5–39,5°C

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020