Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Foflekk ILP

Generelt

Isolated limb perfusion (ILP) er en behandling hvor man isolerer blodsirkulasjonen i en ekstremitet og gir lokal behandling med cytostatika ved hjelp av en hjerte-lungemaskin. Hensikten er å gi store doser tumortoksiske medikamenter som er 15–20 ganger høyere enn ved systemisk behandling. Behandlingen gir en økt lokal cytotoksisk effekt på tumor med minimal systemisk eksponering.

I dag er ILP en etablert behandlingsmetode ved regionalt avansert malignt melanom og ved avansert bløtvevssarkom begrenset til en ekstremitet. I de fleste tilfeller fører behandlingen til komplett remisjon av tumor. I enkelte tilfeller fører ILP til partiell remisjon eller stabilisering av sykdom.

Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet har landsfunksjon for behandlingen.

Indikasjoner

Føflekkreft:

  • ved lokoregional utbredelse og in transit metastaser som ikke lengre kan behandles med lokal eksisjon
  • for å unngå amputasjon

Mål

  • Kurasjon
  • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020