Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved føflekkreft

Ved føflekkreft i hud brukes TNM-klassifikasjonen (13) for å dele sykdommen inn i stadier. TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom klinisk klassifisering (TNM) og patologisk klassifisering (pTNM). 

Klinisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av primær-svulsten samt klinisk og radiologisk vurdering av metastaser. Brukes etter komplett primær eksisjon og klinisk undersøkelse for regional og fjernspredning.

Patologisk stadium inkluderer mikroskopisk undersøkelse av primær-svulsten samt histopatologisk informasjon om regionale lymfeknuter etter partiell (sentinel node biopsi) eller komplett lymfadenectomi. Unntak er patologisk stadium 0 eller 1 A, disse trenger ikke patologisk undersøkelse av lymfeknuter. Føflekkreftens omfang klassifiseres etter fjerning og da etter pTNM.

pTNM-klassifisering

pT-klassifisering av føflekkreft vurderes ut fra tre kriterier:

 • tumors tykkelse (Breslow), den største vertikale diameter av tumoren i millimeter
 • mitoser 
 • ulcerasjon av primærtumor eller ikke

pT-stadium

 • pTX – primærtumor kan ikke vurderes
 • pT0 – ingen primærtumor
 • pTis – melanoma in situ

 

 • pT1 – tumorer som er 1 mm eller mindre i tykkelse
  • pT1a - uten ulcerasjon og mitoser <1/mm²
  • pT1b - med ulcerasjon eller mitoser ≥1/mm² 

 

 • pT2 – tumorer fra 1,01 mm - 2 mm i tykkelse
  • pT2a – uten ulcerasjon
  • pT2b – med ulcerasjon

 

 

 • pT3 – tumorer fra 2,01 mm - 4 mm i tykkelse   
  • pT3a – uten ulcerasjon
  • pT3b – med ulcerasjon

 

 • pT4 – tumor på mer enn 4 mm i tykkelse
  • pT4a – uten ulcerasjon
  • pT4b – med ulcerasjon

N-stadium

 • NX – regionale lymfeknuter kan ikke vurderes
 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser

 

 • N1 – metastase i en regional lymfeknute
  • N1a – kun mikroskopisk metastase (klinisk okkult)
  • N1b – makroskopisk metastase 

 

 

 • N2 – metastaser til 2 eller 3 regionale lymfeknuter, satellitter eller in-transit metastaser
  • N2a – kun mikroskopiske metastaser
  • N2b – makroskopiske metastaser
  • N2c – satellitter eller in-transit metastaser uten lymfeknutemetastaser

 

 • N3 – metastaser i 4 eller flere regionale lymfeknuter, eller sammenvokste regionale lymfeknutemetastaser, eller kombinasjonen satellitt-/ in-transit metastaser og lymfeknutemetastaser

M-stadium

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser
  • M1a – fjernmetastaser til hud, subkutant vev eller lymfeknuter utenom regionale lymfeknuter
  • M1b – lungemetastaser
  • M1c – andre viscerale metastaser og normal laktatdehydrogenase (LDH), eller enhver fjernmetastase og forhøyet LDH  

Slimhinne

 
Stadium I  Lokalisert sykdom
Stadium II Regionale lymfeknutemetastaser
Stadium III Fjernmetastaser

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018