Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, bihule-, munnhule-, genital- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos menn er de fleste tilfeller av føflekkreft lokalisert til overkropp (rygg/bryst). Kvinner hadde tidligere flest tilfeller av føflekkreft på bena, men i dag forekommer de like ofte på overkroppen.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er nesekaviteten.

Uvealt malignt melanom er den vanligste primære maligne svulsten i øyet.

Forekomst

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest i Norge. Kreftformen forekommer dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge hos både menn og kvinner. Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av føflekkreft (2,3).

I 2018 ble det registrert 2325 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1169 hos menn og 1156 hos kvinner (1). Forekomsten øker spesielt for aldersgruppen over 70 år og høyere for menn enn for kvinner. For aldersgruppen 25–49 år er føflekkreft den nest hyppigste kreftformen i Norge. 

Forekomsten av føflekkreft i slimhinner er relativt stabilt. I 2018 var det registrert 21 nye tilfeller av føflekkreft i slimhinne, 6 menn og 15 kvinner (1). 

 

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020