Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Føflekkreft

Føflekkreft (malignt melanom) oppstår i de aller fleste tilfeller i hud, men kan også oppstå i slimhinner (nese-, bihule-, munnhule-, genital- og tarmslimhinne), øye og i lymfeknuter.

Hos menn er de fleste tilfeller av føflekkreft lokalisert til overkropp (rygg/bryst).  Kvinner hadde tidligere flest tilfeller av føflekkreft på bena, men etter cirka år 2000 er overkropp den hyppigste lokalisasjon også hos dem.

Føflekkreft i slimhinne oppstår hyppigst i hode/hals-regionen. Den vanligste lokalisasjonen er nesekaviteten.

Uvealt malignt melanom er den vanligste primære maligne svulsten i øyet.

Forekomst

I 2015 ble det registrert 2001 nye tilfeller av føflekkreft i hud i Norge, 1018 menn og 983 kvinner.(1) Det er den nest hyppigste kreftformen i aldersgruppen 15–54 år og forekomsten er mer enn dobbelt så hyppig i Sør-Norge sammenliknet med Nord-Norge. Forekomsten av føflekkreft i Norge er blant de høyeste på verdensbasis (2,3). Den aldersjusterte insidensraten økte kraftig frem til cirka 1990, for deretter å være relativt stabil gjennom 1990-tallet. Etter cirka år 2000 ses en ny økning for begge kjønn. Forekomsten øker spesielt for aldersgruppen over 60 år og sterkere for menn enn for kvinner. Det synes å være  fallende innsidens i de yngre aldersgrupper.

Forekomsten av føflekkreft i slimhinner er relativt stabilt. I 2015 var det registrert 27 nye tilfeller  av føflekkreft i slimhinne, 5 menn og 18 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av føflekkreft i hud, 2011–2015.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av føflekkreft i hud, 1956–2015.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018