oncolex logo
Utskriftsdato (21.10.2019)

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster lokalisert intrakranialt og intraspinalt.

De intrakraniale svulstene omfatter svulster i :

  • hjernen (storehjerne, hjernestamme, lillehjerne)
  • hjernenervene
  • hjernehinnene
  • hypofysen

De intraspinale svulstene omfatter svulster i:

  • ryggmargen
  • spinalnervene
  • ryggmargshinnene

Hjernen og ryggmargen utgjør sentralnervesystemet (CNS), mens hjernenerver og spinale nerver tilhører det perifere nervesystemet (PNS).

Forekomst

I 2017 ble det registrert 1026 tilfeller av kreft sentralnervesystemet og dets omgivelser i Norge, 460 menn og 566 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 2013–2017.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 1958–2017.

Kilde: Kreftregisteret