Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Trøtthetsfølelse (fatigue) før, under og etter kreftbehandling

Oppfølging

Informasjon om trøtthet

Helsepersonell i kreftomsorgen vil oftest ha kunnskap om trøtthet ved kreftsykdommer. Mange fastleger har generell erfaring med trøtthet men møter relativt få kreftpasienter. Det finnes mye informasjon på internett men av varierende kvalitet. Nedenfor er listet noen aktuelle nettadresser og noe litteratur. Vær oppmerksom på at det kan gis motstridende råd fordi kunnskapen spesielt om behandling foreløpig er begrenset.

Noen nettadresser (bruk fatigue som søkeord på engelskspråklige nettsteder):

 • www.kreftforeningen.no
 • www.kunnskapssenteret.no
 • www.cancer.dk
 • www.cancerfonden.se
 • www.cancer.org
 • www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/fatigue/Patient
 • http://www.helsedirektoratet.no/ernaering

Noen artikler/bøker:

 • Armes J., m.fl. (2004). Fatigue in cancer. Oxford University Press.
 • Berger A.M., m.fl. (2009). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Cancer-Related Fatigue. www.nccn.org
 • Loge J.H. (2009). Fatigue og depresjon. I Fosså S.D., Loge J.H. og Dahl A.A.; Kreftoverlevere: Gyldendal Akademisk
 • Patarca-Montero R. (2004). Handbook of cancer-related fatigue. Haworth Medical Press
 • Schjølberg T.K. (2004). Fatigue. I Reitan A.M. og Schjølberg T.K.; Kreftsykepleie: Akribe

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020