Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av intraspinale svulster

Klinisk nevrologisk undersøkelse

Funn ved den kliniske undersøkelsen kan gi holdepunkter for hvor i spinalkanalen svulsten er lokalisert. Undersøkelse av motilitet, balanse og koordinasjon, sensibilitet, reflekser, stående stilling og gange gjennomgås systematisk.

Den klinisk nevrologiske undersøkelsen omfatter som regel også en generell medisinsk undersøkelse som kan gi verdifulle tilleggsopplysninger i utredningen.

Bildediagnostikk

MR er det viktigste diagnostiske hjelpemiddel for å påvise intraspinal svulst. Undersøkelsen bør alltid inkludere bilder før kontrastmiddelinjeksjon. Kontrastmiddel kan gi oppladning som lett maskerer en corpusdestruksjon.

CT har klare begrensninger når det gjelder fremstilling av svulster i spinalkanalen, samt at ikke-kontrastoppladende svulster lett kan bli oversett. CT og skjelettrøntgen er ofte nyttig for å kartlegge grad av skjelettdestruksjon og eventuelt instabilitet.

Myelografi er bare aktuelt dersom pasienten ikke klarer å gjennomføre MR eller når paramagnetiske implantater gjør MR farlig.

Undersøkelse av blod, urin og cerebrospinalvæske

For de fleste intraspinale svulster har undersøkelser av blod, urin og cerebrospinalvæske liten eller ingen diagnostisk betydning.

Pasienter med mistenkt spinalt blokk bør som en hovedregel ikke spinalpunkteres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020