Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Behandling av intraspinale svulster

Aktuelle behandlingsprinsipper

  • Kirurgisk behandling
    • Reseksjon/dekompresjon
    • Intern stabilisering
  • Stråleterapi
  • Kjemoterapi

Glukokortikoider

Glukokortikoider er en rent symptomatisk behandling, og den definitive behandling av ødemet rundt en tumor er å fjerne denne.

Intraspinale svulster omgis ofte av et betydelig ødem i omkringliggende vev, hvilket ytterligere kompromitterer det intraspinale rom. Dette ødemet reagerer godt på glukokortikoider, noe som kan føre til en betydelig symptomlindring for pasienten. Foreligger et slikt ødem, bør pasienten få et glukokortikoid preoperativt.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020