oncolex logo
Utskriftsdato (12.8.2020)

Behandling av intraspinale svulster

Aktuelle behandlingsprinsipper

  • Kirurgisk behandling
    • Reseksjon/dekompresjon
    • Intern stabilisering
  • Stråleterapi
  • Kjemoterapi

Glukokortikoider

Glukokortikoider er en rent symptomatisk behandling, og den definitive behandling av ødemet rundt en tumor er å fjerne denne.

Intraspinale svulster omgis ofte av et betydelig ødem i omkringliggende vev, hvilket ytterligere kompromitterer det intraspinale rom. Dette ødemet reagerer godt på glukokortikoider, noe som kan føre til en betydelig symptomlindring for pasienten. Foreligger et slikt ødem, bør pasienten få et glukokortikoid preoperativt.