Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved intraspinale svulster

Strålebehandling kan supplere kirurgi ved sjeldne høygradige gliomer og ved noen subtyper av ependymom. Stråling kan også være hovedbehandlingen ved spinale metastaser til subarachnoidalrommet fra medulloblastom eller germinom. Strålebehandling ved spinale lavgradige astrocytomer er omdiskutert.

Generelt må indikasjonen for strålebehandling ved primære intraspinale svulster vurderes individuelt avhengig av tumortype og forventet tumorbiologi.

Medullas stråletoleranse begrenser oftest dosen til 45–50 Gy, med fraksjonsdose 1,8 Gy–2 Gy.

Truende tverrsnittssyndrom

Truende tverrsnittssyndrom forårsaket av ekstradurale intraspinale metastaser fra primærsvulster utenfor sentralnervesystemet forekommer hyppig, ofte i multiple spinale nivåer. Disse pasientene vil nesten alltid ha behov for strålebehandling, enten som eneste lokalbehandling eller som supplement til primær kirurgi.

Total stråledose og valg av fraksjonsdose kan variere noe med aktuell tumortype, men begrenses av medullas stråletolereanse (vide supra). Et vanlig fraksjoneringsregime ved strålebehandling mot ekstradurale intraspinale metastaser til columna er 3 Gy x 10.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020