Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved intraspinale svulster

Tidlig diagnostikk og behandling er av vesentlig betydning for det funksjonelle resultatet ved kirurgisk behandling.

Kirurgisk behandling vil i stor grad ta sikte på total ekstirpasjon av svulsten. Der hvor dette ikke er mulig, forsøker man å oppnå en så omfattende reseksjon som er forenlig med et godt fuksjonelt resultat.

Hva som er mulig å oppnå med operativ behandling bestemmes av malignitetsgrad, lokalisasjon av tumor og den preoperative skade svulsten allerede har forårsaket i nervevevet.

Ryggmargen er ekstremt ømfintlig for skader og har liten evne til å gjenvinne tapt funksjon.

Den kirurgiske tilgangen bestemmes av svulstens lokalisasjon.

  • Bakre tilgang (laminektomi/laminotomi) ved svulster lokalisert posteriort og lateralt.
  • Fremre tilgang (transabdominal, transtorakal, fremre nakke) ved svulster som ligger fortil i spinalkanalen.

Dersom den kirurgiske tilgang eller kreftsykdommen gir destruksjon som i seg selv medfører fare for akseknekk eller instabilitet, kan det være nødvendig med intern stabilisering.

Truende tverrsnittssyndrom

Truende tverrsnittssyndrom forårsaket av ekstradurale intraspinale metastaser fra primærsvulster utenfor sentralnervesystemet forekommer hyppig, ofte i multiple spinale nivåer. Metastasene vil ofte komprimere cauda equina eller medulla spinalis, og kan dermed gi opphav til cauda equina-syndrom og/eller truende eller komplett tverrsnittslammelse med paralyse og sensibilitetstap distalt for kompresjonens nivå. Slike pasienter trenger øyeblikkelig utredning og behandling med strålebehandling og/eller kirurgi for å forhindre permanente nevrologiske utfall.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020