Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av intraspinal tumor

Generelt

Før operasjonen blir pasienten informert om risikoen for funksjonstap i form av redusert muskelkraft, sensibilitetstap og tap av naturlige funksjoner.

Hva som er mulig å oppnå med kirurgisk behandling bestemmes av malignitet, lokalisasjon av tumor og den preoperative skade svulsten allerede har forårsaket i nervevevet.

Den kirurgiske tilgangen bestemmes av svulstens lokalisasjon.

  • Bakre tilgang (laminektomi, laminotomi) ved svulster lokalisert posteriort og lateralt.
  • Fremre tilgang (transabdominalt, transtorakal, fremre nakke) ved svulster som ligger fortil i spinalkanalen.

Dersom den kirurgiske tilgang eller kreftsykdommen gir destruksjon som i seg selv medfører fare for akseknekk eller instabilitet, kan det være nødvendig med intern stabilisering.

Ultralyddiagnostikk utføres under operasjonen for å definere avgrensningen av svulsten.

Nevrofysiologisk monitorering under operasjonen består i en funksjonstesting av nervene i operasjonssåret. Dette har til hensikt å forhindre skade på nervene under disseksjonen. Ved å stimulere kan man monitorere nervefunksjon og derved unngå å dele fungerende nervestrukturer.

Etter ekstirpasjon av svulsten blir normal anatomi rekonstruert. Hinnene rundt ryggmargen og nerverøttende blir sydd vanntett, spinalkanalen lukkes og muskulaturen blir festet på plass.

Indikasjon

  • Svulst i spinalkanalen

Mål

  • Radikal tumorreseksjon med kurativt formål
  • Avlastning av nerverøtter og ryggmarg
  • Eventuelt stabilisering

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020