Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved intraspinale svulster

Spinalkanalen er relativt trang, og med begrenset plass. Dermed vil selv små intraspinale svulster kunne gi alvorlige symptomer, i form av:

  • lokale columnasmerter (ryggsmerte eller nakkesmerte).
  • radikulopati (nedstrålende smerte til armer eller ben som kan være assosiert med nedsatt følelse og kraftsvikt).
  • myelopati (gangvansker, styringsproblemer og nedsatt følelse i underekstremitetene. Vannlatnings-/avføringsproblemer kan også være tilstede).
  • cauda equina-syndrom (blære- og rektumparese, svekket seksualfunksjon og nedsatt følelse i underlivet).
  • truende tverrsnittssyndrom (kraftsvikt og følelsestap nedenfor det nivået svulsten trykker mot ryggmargen).

Truende tverrsnittssyndrom forårsaket av ekstradurale intraspinale metastaser fra primærsvulster utenfor sentralnervesystemet forekommer hyppig, ofte i multiple spinale nivåer. Metastasene vil ofte komprimere cauda equina eller medulla spinalis, og kan dermed gi opphav til cauda equina-syndrom og/eller truende eller komplett tverrsnittslammelse med paralyse og sensibilitetstap distalt for kompresjonens nivå. Slike pasienter med truende tverrsnittssyndrom trenger øyeblikkelig utredning og behandling med strålebehandling og/eller kirurgi for å forhindre permanente nevrologiske utfall.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020