Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for intraspinale svulster

Primære intraspinale svulster viser liten/ingen tendens til hematogen spredning. Fjernmetastaser i andre organer er derfor svært sjelden.

Ependymomer kan en sjelden gang spre seg med cerebrospinalvæsken, og danne fjernmetastaser i det kraniospinale rom.

Cirka 5–15 % av alle kreftpasienter utvikler symptomgivende spinale/epidurale metastaser. Spredningsmønsteret er hematogent, og de fleste spinale metastaser kommer fra kreft i:

  • bryst
  • lunge
  • prostata
  • nyre

En sjelden gang kan intrakraniale svulster metastasere til spinalkanalen. I så fall har spredningen skjedd via hjernevæskestrømmen, og dattersvulstene ligger i subaraknoidalrommet, såkalte "droppmetastaser". Dette gjelder blant annet for medulloblastomer og germinomer.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020