Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til intraspinale svulster

Utvikling av primære intraspinale svulster er i de fleste tilfeller ukjent.

Risikofaktorer

  • Høye doser ioniserende stråling er eneste risikofaktor som sikkert assosieres med utvikling av primære intraspinale svulster. 
  • Det er ingen sikker sammenheng mellom primære intraspinale svulster og risikofaktorer som for eksempel tobakk, alkohol og elektromagnestisk stråling (mobiltelefon/mikrobølgeovn).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020