Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk bestråling av intrakraniale svulster

Oppfølging

  • Stereotaktisk strålebehandling gir oftest lite eller ingen akutte subjektive bivirkninger.
  • De fleste pasienter reiser hjem samme dag som behandlingen blir gitt.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020