Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk bestråling av intrakraniale svulster

Gjennomføring

  • Behandlingen gis i form av 1–5 fraksjoner.
  • Behandlingen vil oftest gis over 1–2 uker.
  • Totaldosen til tumors periferi kan ligge omkring 12–24 Gy eller høyere. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020