Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stereotaktisk bestråling av intrakraniale svulster

Forberedelser

  • Pasienten får tilpasset en stereotaktisk ramme eller en maske for å immobilisere hodet.
  • Tumors eksakte lokalisasjon utregnes ved hjelp av MR/CT
  • Doseplanlegging gjøres på bakgrunn av CT og MR bildene.
  • Pasienten gis et sederende medikament forut for bestrålingen.
  • Pasienten leires på rygg.
  • Pasienten blir fiksert med maske i stereotaksirammen med hodestøtte.
  • Metallrammen festes til tilhørende bordtupp.
  • Laserne rettes inn etter referansepunktet på rammen og relative bordforflytninger foretas etter begregninger.
  • Videre fjernes rammen og pasienten er klar til behandling.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020