Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for intrakraniale svulster

 • Alder. Ung alder er gunstig.

 • Grad av spredning på diagnosetidspunkt. Fravær av spredning er gunstig.
 • Reseksjonsgrad. Ingen eller minimal restsvulst etter primæroperasjon er gunstig. Reseksjonsgrad er som regel avhengig av svulstens lokalisasjon.
 • Nevrologisk funksjonsstatus. Normal eller tilnærmet normal funksjon er gunstig.
 • Genetiske markører:
  • Methylert MGMT promotor er gunstig ved glioblastom (7).
  • LOH av 1p og 19q er gunstig ved oligodendrogliomer (8).
  • Høy ekspresjon av TRKC er gunstig ved medulloblastom.
  • Amplifikasjon av MYCC er ugunstig ved medulloblastom.
  • Høy ekspresjon MYCC og ERBB2 er ugunstig ved medulloblastom.

 Forventet overlevelse (2,6,9-15)

  Overlevelse voksne (%)
Svulsttype   1 år   5 år  10 år
Astrocytom WHO grad II   90 %   50 %   25 %
Astrocytom WHO grad III (anaplastisk)   75 %   30 %   15 %
Astrocytom WHO grad IV (glioblastom)   60 % <  5 % <  2 %
Oligodendrogliom WHO grad II >90 %   70 %   50 %
Oligodendrogliom WHO grad III (anaplastisk)   85 %   40 %   25 %
Meningeom WHO grad I >95 % >90 %   90 %
Meningeom WHO grad II (atypisk)   95 %   85 %   75 %
Meningeom WHO grad III (anaplastisk)   85 %   50 %   25 %
CNS lymfom   50 %   20 %   15 %
Hypofyseadenom >97 %   95 %   90 %
Kapillært hemagioblastom >95 %   95 %   90 %
Hjernemetastase   25 % <  5 % <  2 %

 

 
5-års relativ overlevelse for kvinner med maligne og non-maligne svulster i sentralnervesystemet, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 

Kilde: Kreftregisteret

 

 
5-års relativ overlevelse for menn med maligne og non-maligne svulster i sentralnervesystemet, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020