Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved intrakraniale svulster

  • Hjerneabscess
  • Kronisk subduralt hematom
  • Hydrocephalus
  • Arteriovenøs malformasjon
  • Pseudotumor cerebri
  • Hjerneblødning
  • Hjerneinfarkt
  • Gigantaneurisme
  • Encephalitt

Med avansert MR-diagnostikk er det vanligvis enkelt å skille mellom de forskjellige tilstandene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020