Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser

Kreft i sentralnervesystemet og dets omgivelser består av svulster lokalisert intrakranialt og intraspinalt.

De intrakraniale svulstene omfatter svulster i :

  • hjernen (storehjerne, hjernestamme, lillehjerne)
  • hjernenervene
  • hjernehinnene
  • hypofysen

De intraspinale svulstene omfatter svulster i:

  • ryggmargen
  • spinalnervene
  • ryggmargshinnene

Hjernen og ryggmargen utgjør sentralnervesystemet (CNS), mens hjernenerver og spinale nerver tilhører det perifere nervesystemet (PNS).

Forekomst

I 2018 ble det registrert 885 tilfeller av kreft sentralnervesystemet og dets omgivelser i Norge, 440 menn og 445 kvinner.

 

Aldersspesifikk forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av svulster i sentralnervesystemet, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020