Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Endoskopisk ultralydundersøkelse av galleveier og bukspyttkjertel

Generelt

I noen tilfeller er svulster i galleveier eller bukspyttkjertel vanskelig å visualisere med ekstern ultralyd eller CT/MR undersøkelse. Endoskopisk ultralydveiledet finnålaspirasjon (EUS) gir mulighet til ultralydfremstilling av dette området med høyere oppløsning og gode muligheter for prøvetaking.

Indikasjoner

  • Kreft i lever/galleveier
  • Kreft i bukspyttkjertel
  • Prøvetaking av små lesjoner som ikke egner seg for perkutan prøvetaking

Mål

  • Diagnostikk
  • Kartlegge relasjon av tumor til omkringliggende strukturer, for eksempel kar, med tanke på operabilitet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020