Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i bukspyttkjertel

I henhold til Nasjonalt handlingsprogram (1) anbefales det at pasienten ikke får adjuvant strålebehandling verken med eller uten konkomitant kjemoterapi.

Dette gjelder også for pasienter som får påvist histologisk ufrie reseksjonsrender eller spredning til regionale lymfeknuter.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020