oncolex logo
Utskriftsdato (16.12.2019)

Stråleterapi ved kreft i bukspyttkjertel

I henhold til Nasjonalt handlingsprogram (1) anbefales det at pasienten ikke får adjuvant strålebehandling verken med eller uten konkomitant kjemoterapi.

Dette gjelder også for pasienter som får påvist histologisk ufrie reseksjonsrender eller spredning til regionale lymfeknuter.