Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Plexus cøliacus-nevrolyse

Oppfølging

  • Forbigående bivirkninger i form av ortostatisk hypotensjon og diaré de første 24-48 timene er relativt vanlig.
  • Ryggsmerter, gjerne i form av stølhet i 2–4 dager, angis av noen.
  • Retroperitoneal blødning, aortadisseksjon og paraplegi er svært sjeldent, men er beskrevet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020