Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Plexus cøliacus-nevrolyse

Utstyr

  • Kanyler (22 G) og utstyr for lokalbedøvelse
  • Kontrastvæske for å bekrefte riktig posisjon før neurolyse
  • Lokalbedøvelse til hud og for å teste effekt før neurolyse
  • Alkohol minimum konsentrasjon 50 %
  • Overvåkning med vitale parametere (P, BT, EKG og SaO2)
  • Medikamenter til sedasjon og smertelindring

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020