Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Distal pankreasreseksjon (corpus og cauda)

Oppfølging

  • Den vanligste komplikasjonen er lekkasje fra den gjenværende delen av bukspyttkjertelen. Dette overvåkes ved å måle amylase på drenet. I tilfelle vedvarende produksjon av større væskemengder med høye nivåer av amylase på drenet kalles komplikasjonen en ”fistel”. Disse lukkes som regel av seg selv over tid (uker-måneder). I noen tilfeller kan man forsøke å redusere væskeproduksjonen på fistelen med octreotid-analoger.
  • I ukompliserte tilfeller reiser man hjem etter om lag 5 dager. Dersom det tilkommer en fisteldannelse kan man eventuelt reise hjem med inneliggende dren.
  • Stingene fjernes 2 uker etter operasjonen.
  • Eksokrin insuffisiens kan oppstå. Dette behandles med pancreasenzymer i tablettform. I enkelte tilfeller der svært store deler av pancreas fjernes foreligger det en liten risiko for utvikling av diabetes. Man vil da bli avhengig av insulin.

Videre oppfølging bestemmes ut fra histologien.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020