Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Distal pankreasreseksjon (corpus og cauda)

Gjennomføring

  • Den første troakaren (12 mm) plasseres i navlebunnen. Det benyttes rutinemessig totalt 4 porter. De tre siste plasseres gjennom bukveggen i en bue omkring det området svulsten ligger.
  • Venstre colonfleksur blir mobilisert medialt, og bursa omentalis blir åpnet for å blottlegge fremre distale del av pankreas. For adekvat eksponering mobiliseres ventrikkelen medialt og colon transversum caudalt ved at henholdsvis vasa brevia mellom milt og ventrikkel samt ligamentum gastrocolicum deles.
  • Peroperativ ultralyd benyttes for å lokalisere svulsten nøyaktig.
  • Arteria og vena lienalis fridissekeres fra pankreas proksimalt for svulsten og karene fridissekeres til utspringet av arteria lienalis. Karene deles deretter med en lineær kar-stapler (arterie før vene). I tilfeller der tumor infiltrerer mot naboorganer kan det, om det ikke foreligger andre kontraindikasjoner, gjøres èn-bloc reseksjon av de affiserte organer (av binyre, nyre, delreseksjon av colon og ventrikkel).
  • Når reseksjonen er gjennomført plasseres preparatet i en endobag og hentes ut gjennom en forlengelse av det snittet som initialt ble lagt i navlebunnen.
  • Avslutningsvis legges det inn et dren nær delingsflaten på pankreas, før buken lukkes.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020