Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Distal pankreasreseksjon (corpus og cauda)

Forberedelser

  • Tromboseprofylakse
  • Pasienten ligger i ryggleie med venstre side hevet cirka 30 grader
  • Inngrepet utføres i narkose

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020