Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Distal pankreasreseksjon (corpus og cauda)

Utstyr

  • Laparoskopi-rack
  • Ultralydprobe
  • Elektrokirurgisk utstyr (LigaSure®) eller ultralyd-skalpell (AutoSonix®, Harmonic® eller SonoSurge®)
  • Laparatomibrikke, eventuelt karbrikke på operasjonsstuen

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020