Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Distal pankreasreseksjon (corpus og cauda)

Generelt

For kreft i kropp (corpus) eller hale (cauda) av bukspyttkjertelen kan reseksjon være kurativt. Ved distal bukspyttkjertelreseksjon fjernes også milten.

Distale bukspyttkjertelreseksjoner gjøres ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF og gjøres i praksis alltid med laparoskopisk teknikk.

Indikasjoner

  • Påvist eller mistenkt kreftsykdom i corpus eller den caudale delen av bukspyttkjertelen der det ikke er holdepunkter for avansert sykdom (spredning eller innvekst i store blodkar)
  • Tilstander som kan representere forstadier til kreft.

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020